Kvalita

Neustále zvyšovanie kvality patrí k našim trvalým cieľom a na jeho napĺňaní je zainteresovaná celá firma. Systém manažérstva kvality je certifikovaný podľa normy ISO 9001:2015.
V procese kontroly kvality využívame najmodernejšie a najkvalitnejšie prístroje a zariadenia od firiem Carl Zeiss, Struers, Spectro APS, Mitutoyo a pod. vo vlastnom metalografickom a chemickom laboratóriu.