Vízia a misia

Vývojom a výrobou kvalitných, spoľahlivých,  inovatívnych a energiu šetriacich prevodových a pohonných systémov podporovať našich zákazníkov a prispievať ku globálnemu, trvale udržateľnému rozvoju.